fbpx

In ieder kind gebeurt er erg veel van binnen. Ze groeien, leren en ontwikkelen zich continu. Dat maakt veel emotie los…emotie die zij lang niet altijd onder woorden brengen. Dat kan komen doordat zij het lastig vinden/niet durven om te praten, ze niet (over bepaalde onderwerpen) mogen praten of omdat ze niet kunnen praten. Als je kinderen, van welke leeftijd dan ook, een potlood en papier geeft, zullen zij zeer waarschijnlijk gaan tekenen. Kinderen kunnen letterlijk alles maken: ze kunnen krassen, ze kunnen strakke lijnen tekenen, ze kunnen dieren tekenen die niet bestaan en ze kunnen wél bestaande figuren tekenen. Huizen op kindertekeningen, kunnen iets zeggen over de thuissituatie van dat moment. 

Herken jij dit: een kind tekent regelmatig huizen met strakke lijnen, maar laat bepaalde lijnen van het dak weg.
Dat zou iets kunnen zeggen over de verhouding en relatie tussen vader, moeder en kind.

1.    Hoe het kind de thuissituatie ervaart.

Als kinderen vrij mogen tekenen, zonder opdracht, zullen zij waarschijnlijk tekenen wat hun op dat moment het meest bezighoudt en wat er op dat moment in hen opkomt. Bij het tekenen van een huis met veel blauwe kleuren en lijnen weglaten waar zij eigenlijk wel horen, kan het zijn dat zij zich verdrietig voelen. De oorzaak van het verdriet kan bij de kinderen liggen, maar de oorzaak kan ook in de relatie tussen de ouders liggen. Kinderen voelen het vaak haarfijn aan als er iets niet klopt. Hetzelfde geldt andersom: voelen kinderen zich thuis juist wél comfortabel, dan kun je dit ook terugzien in een tekening. Kinderen gebruiken dan bijvoorbeeld lichtere kleuren.

2. Is het dak vol of leeg? Een leeg dak geeft aan dat kinderen prikkels goed kunnen verwerken.

Kinderen gaan naar het kinderdagverblijf of naar school, als ouder of begeleider heb je daardoor een onvolledig beeld van het gedrag van een kind gedurende de dag: hoe gedraagt het kind zich? Voelt het kind zich op zijn gemak? Kan het kind zich goed voegen tussen anderen? Sommige kinderen hebben moeite om alle binnenkomende prikkels te verwerken. Kinderen kunnen hierdoor overprikkeld raken door alles wat zij zien, horen, voelen en meemaken op school of op het kinderdagverblijf.

Als huizen op kindertekeningen een ontzettend vol dak hebben, kan dit aangeven dat kinderen moeite hebben om alle prikkels te verwerken en dat zij vol zitten met nieuwe ideeën. Door een kindertekening te laten lezen, kun je dit achterhalen en indien nodig ingrijpen. Het kan ook zijn dat een kind oog voor detail heeft en dat ook in zijn tekening verwerkt. Er hoeft dus niet per se iets zorgelijks achter te zitten.

3. Huizen op een kindertekening met zwarte, stevige en dikke lijnen, geven duidelijke grenzen aan.

Als kinderen een stevige, dikke en/of zwarte lijn tekenen, kan het zijn dat zij hiermee een duidelijke grens aangeven. Deze grens kan betekenen dat kinderen liever niet met iemand in contact komen of dat zij niemand meer binnenlaten. Wat daar de oorzaak van is, kun je uit andere punten in de tekening halen. Een goed voorbeeld is het volle dak. Als kinderen overprikkeld zijn, kunnen zij zich gaan afsluiten voor anderen. Onbewust gaat een kind er dan alles aan doen om zo min mogelijk prikkels binnen te krijgen. Echter zegt een vol dak niet alleen iets over het kind zelf. Het kan ook iets zeggen over de thuissituatie. Is er iemand ziek? Wil het kind diegene beschermen? Wil het kind zorgen voor rust? Het kan dus zijn dat een kind zijn thuissituatie wil beschermen.

4. Of kinderen de mogelijkheid voelen tot het uiten van hun gevoelens.

Kunnen kinderen thuis volledig zichzelf zijn? Durven en kunnen zij hun gevoelens te uiten? Je kunt dit onder andere zien op een kindertekening aan de aanwezigheid van een schoorsteen. Als er een schoorsteen aanwezig is, zullen kinderen waarschijnlijk wel de ruimte voelen om hun gevoelens te uiten. Komt er rook uit de schoorsteen? Dan kan dat iets zeggen over boosheid en frustratie bij kinderen. Als kinderen zich verbaal niet uiten, kan de huizentekening heel erg veel zeggen.

5. Huizen met ramen in een kindertekening laten zien wat er letterlijk binnen gebeurt.

Tijdens het tekenen, kiezen kinderen ervoor wat zij wel en niet willen tekenen. Als kinderen een huis tekenen: tekenen zij dan alle lijnen van het dak? Tekenen ze een voordeur en tekenen zij ramen? En hoe groot zijn bijvoorbeeld de ramen en hoeveel zijn het er? Als kinderen ramen tekenen, zou dit kunnen betekenen dat zij anderen de ruimte geven om naar binnen te kijken. Ze staan er waarschijnlijk voor open dat je een kijkje neemt in hun keuken. Kinderen kunnen tegelijkertijd ook aangeven hoe goed jij in hun keuken mag kijken. Tekenen zij een kruis of tralies voor het raam? Dan kan het zijn dat kinderen niet alles willen laten zien wat er zich van binnen afspeelt en hebben zij misschien zelfs wel wat meer behoefte aan extra bescherming.

6. De deur laat zien of er mogelijkheid is tot interactie: denk ook aan de bel, de brievenbus en het nummerbordje.

Als kinderen de voorgevel van een huis volledig aankleden, met alles erop en eraan, kan dit aangeven dat zij openstaan voor contact. Er is iemand welkom. Om te kijken hoe welkom iemand precies is, kun je letten op de details: hoe toegankelijk is de voordeur? Hoe groot is de deur in verhouding tot de rest van het huis? Staat er een grote heg in de tuin waar je eerst omheen moet, voordat je bij de voordeur bent? Is er een slot wat eerst open gemaakt moet worden? Wordt het pad naar de voordeur belemmerd door tuinbeelden?  

Zie jij regelmatig huizen op kindertekeningen?

Het is zo dat nooit één ding uitsluitsel kan geven over de gevoelens van een kind. Het is nooit alleen de schoorsteen die zegt of een kind zijn gevoelens wel of niet kan uiten en het is nooit alleen het nummerbordje op de voorgevel die zegt hoe welkom iemand is. Er zijn ontzettend veel andere zaken van belang om iets te kunnen concluderen over de gevoelens en ontwikkeling van een kind of zijn omgeving. Als jij regelmatig huizen ziet op kindertekeningen en je afvraagt wat erin het koppie van een kind omgaat, kun je de tekeningen laten lezen door een professional. Bij Home-Consult kun jij een kindertekening eenmalig gratis laten analyseren.